Son güncelleme:
25/04/2018

Okaliptüs monokültürü ve ortak topraklar, Portekiz

Avrupa'da Okaliptüsün En Büyük Monokültür Plantasyonu: Portekiz Orman Alanı'nın dörtte birini ve kıtanın topraklarının% 9'unu kapsayan 800.000 hektardan fazlaBu vaka formu, size kolaylık sağlamak amacıyla Google Translate tarafından desteklenen çeviri yazılımı kullanılarak tercüme edilmiştir. Bu nedenle hata içerebilir. Bu içerik orijinalinden başka bir dile çevrilirken ortaya çıkan tutarsızlıklar veya farklılıklar bağlayıcı değildir ve yasal bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çevirilerde yer alan bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularını olması durumunda lütfen vakanın aşağıdaki sürümünü inceleyin: İngilizce (Orijinal)

İhtilafın konusu (Özet):

Portekiz, Avrupa'da Okaliptüs'e dikilmiş en büyük alana sahip ülkedir ve dünya çapında 5. sırada yer almaktadır. Bu, orman politikaları ve piyasa araçlarının bir kombinasyonu ile uygulanan okaliptüs tarlalarını tanıtmak için aktif bir stratejinin sonucudur. Avrupa'daki okaliptüsün en büyük monokültür plantasyonuna yol açtı: Portekiz orman alanının dörtte birini ve kıtanın topraklarının% 9'unu kapsayan 800.000 hektardan fazla. 1933-1974 faşist rejimi sırasında başladı. O zaman, birlikte 408.000 hektarlık toplamı ve ortakların (otlatma ve yakacak ve yakıt toplama gibi) geleneksel geçim haklarını garanti eden 7.638 ortak arazi parsel (Baldios), devlet orman hizmetleri tarafından yönetildi. Bu hükümet departmanı, devletin ağaçlandırma politikalarının uygulanmasını zorladı. Yine de, ortakların meclisi ve belediye konseyleri, düzenlemelerde yakında ağaç dikiminde kabul edilecek sözleri yoktu. Bu durum ortaya çıktı çünkü çoğu topluluk ormanlık toprakları yönetmek için gerekli teknik becerilere sahip olmadığı ve toplumsal yapıları ve sosyal düzenlemeleri diktatörlük yıllarında ciddi şekilde zayıflamıştı. > 1980'lerde aynı anda üç temel süreç meydana geldi. Birincisi, Orman Hizmetleri, orman topraklarını yönetme kapasitesini ciddi şekilde engelleyen bir dizi reform geçirdi. İkincisi, bazı özel kağıt hamuru ve kağıt şirketleri kamulaştırıldı ve Portuckel (şu anda Portuckel Soporcel Grubu) adlı bir grup olarak birleştirildi. Üçüncüsü, durumu daha da kötüleştirmek için, birçok ortak yerel yönetimi cemaatlere devretti, böylece toprağın doğrudan kontrolünü çekti. Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi ve onların okaliptüs tedarikçileri, bu durumdan en çok yararlanacaklardı, kamu yararının zararına. Okaliptüs monokültürleri en çok genişledi. Zaten 1990'da, Okaliptüs'e ekilen alanın% 35'i kağıt hamuru ve kağıt şirketlerine ve% 65'i uzun vadeli kiralama sözleşmeleri imzalayan özel sahipler ve halklar tarafından. Kod> 1989'da yüzlerce çiftçi, cemaatin ortak topraklarını 29 yıllık bir süre için Portuckel'e kiralama kararını protesto etmek için Armada'da (Ponte de Lima) bir araya geldi. Aynı yıl, kuzey Portekiz'deki Trás-Os-Montes'in zeytinyağı üreten bölgesi Valpaços'ta çiftçiler, zeytin ağaçlarını değiştiren okaliptüs tarlalarına (200 ha) isyan ettiler. 2.000'den fazla insan - esas olarak dört cemaatin yerel nüfusu bazı ekologlarla birlikte - doğrudan eylemde bulundu ve 3.000 okaliptüs fidesini çıkarmayı başardı. Polis, protestoculara saldırarak güçlü bir şekilde tepki gösterdi, bu da yaralanmalara ve bir çiftçinin tutuklanmasına neden oldu. Ortakların hareketini desteklemek için Ulusal Ortak Topraklar Federasyonu) yaratılmıştır. Daha sonra, Ocak 2012'de, "Plataforma Pela Floresta" (Orman Platformu), okaliptüs plantasyonu için özel kriterler oluşturan yasayı almak için mücadele etmek amacıyla yaratıldı. Bu platform, ülkenin her yerinden çevre grupları, aktivistler, entelektüeller ve bilim adamlarından oluşuyor. . 68/93, ortak olarak sahip olunan ekilmemiş arazilerin yönetimini düzenler. Bu değişikliğin amacı (72/2014 sayılı Kanun) dış ajanların girişini kolaylaştırmak ve ortak topraklarda kira ekonomisini teşvik etmekti. Ortak toprakları söndürerek ve onları cemaat ve belediyelerin mülküne entegre ederek toprakların yönetim eksikliği için yerel toplulukları cezalandırır. Ülkedeki orman alanının% 80'inden fazlasını temsil eden iki hektardan az arazilerde herhangi bir ağaç türünün sınırsız tarlasına izin veren yeni yasal rejim (Hukuk no. 96/2013). Bu teklif, ortakların Baldios'un meşru sahipleri olarak kalma hakkını savunmak için Lizbon'daki Parlamentonun önünde toplanan tahmini 5.000 kişinin - çoğunlukla çiftçi - bir araya geldiği protestolara yol açtı.

17 Haziran 2017'de, en fazla sayıda kurbanla (64 ölü ve 254 yaralı) sona eren ve Portekiz tarihinde en fazla hasara (500'den fazla ev, 40 şirket ve 350 iş) neden olan orman yangını ülke. Bu yangından elde edilen ekonomik kayıpların 250 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Pedrógão Grande Parish'te (Leiria Bölgesi) başladı ve Castanheira de Pêra, Figueiró Dos Vinhos, Ansião ve Alvaiázere (Leiria Bölgesi) komşu cemaatlerine yayıldı; Sertã (Castelo Branco Bölgesi); Pampilhosa da Serra ve Góis (Coimbra Bölgesi). 15 Ekim 2017'de, ülkenin merkezinde ve kuzeyinde yangınlar tekrar patladı: Aynı gün 523 olay bildirildi. Yangınlar hızla yayıldı, çok sayıda evi ve endüstriyel binayı yok ediyor, birkaç yola erişimi azaltıyor ve 45 ölüme neden oluyor. Vatandaşlar ve örgütler, Bakanlar Konseyi ormanlık kodunda reformları onayladı. Reform, yeni bir ağaçlandırma rejimi, yeni güçlerin atfedilmesi ve belediyelere müdahale etme kapasitesinin ve bir arazi bankasının oluşturulması öneriyor. Portekiz hükümeti, okaliptüs ağaçlarının farklı orman türleri arasında daha fazla denge oluşturmak ve biyolojik çeşitliliği korumak için daha önce yerli türler tarafından işgal edilen yanmış alanlara dikilmesini yasaklayan yeni bir rejimi onayladı.

Temel veriler
İhtilafın ismi:Okaliptüs monokültürü ve ortak topraklar, Portekiz
Ülke:Portekiz
Konum hassasiyetiORTA (bölge düzeyi)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Orman, tarım, toprak ve hayvancılık ihtilafları (biyokütle ihtilafları)
Alt kategori:Plantasyonlar
Ormansızlaştırma (orman yönetimi)
İhtilafa konu olan meta:Okaliptus
Toprak
Proje detayları
Proje detayları

Genel bağlam: Portekiz, Avrupa'nın en büyük kesintisiz ve monospesifik okaliptüs bölgesine sahiptir (+800.000 ha, Portekiz orman bölgesinin ¼ ve kıta bölgesinin% 9'u).

Daha fazlasına bak
Yatırım miktarı170.000.000
Nüfus türüKırsal
Etkilenen nüfusBilinmeyen
İhtilafın başlama yılı:11/01/1989
Proje sahibi şirketler:Portucel Soporcel Group from Portugal - one of the largest beneficiaries of state business grants and incentives due to its strategic interest for both Portugal's exportation and local eucalyptus economies.
İlgili devlet kuruluşları:Direção Geral Da Floresta (DGF) Devlet Orman Hizmetleri
Finansman kuruluşları:International Bank For Reconstruction And Development (IBRD) - invest money in afforestation.
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları:Platafata Pela Floresta (Orman Platformu) Federação Nacional Dos Baldios (Ulusal Ortak Topraklar Federasyonu) Quercus (Ulusal Doğa Koruma Birliği) Campo Aberto
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuORTA (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler)
Karşı hareketin başladığı aşama:Proje uygulamalarına tepki olarak
Harekete geçen gruplar:Çiftçiler
Yerel sivil toplum örgütleri
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Sosyal hareketler
Harekete geçme şekilleri:Platform/ağ oluşturma
Ulusal ve uluslararası STK'ların müdahil olması
Toprak işgali
Dava, mahkeme, yasal aktivizm
Sokak eylemleri
Mülke zarar verme/kundaklama
Bina ve kamu alanlarını işgal etme
Çevrenin ekonomik değerlemesi için başvuru
Projenin etkileri
Çevre etkileriGörülen: Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Çölleşme/kuraklık, Yangınlar, Manzara/estetik kaybı, Toprak erozyonu, Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı, Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi
Potansiyel: İklim değişikliği, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.), Hidrolik ve jeolojik sistemlerin büyük ölçekli hasarı
Sağlık etkileriPotansiyel: Çevreyle ilgili diğer hastalıklar
Sosyoekonomik etkilerGörülen: Şiddet veya suç artışı, Geçim kaynağı kaybı, Geleneksel bilgi/yöntem/kültür kaybı, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı
Potansiyel: Topraksızlaşma
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuFaaliyet göstermekte
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Kurumsal değişiklikler
Arazi sınırlarının belirlenmesi
Katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Emin değilim
Neden? Kısaca açıklayınız:Okaliptüs monokültürünün yoğunlaşması yıllar boyunca ilerlemekle birlikte, orman koruma ve sadece çiftçiler tarafından değil, sivil toplum, çevre grupları ve diğer sosyal hareketler tarafından da müşterek topraklarına erişme hakkı için tutarlı bir mücadele gözlemlemek mümkündür.
Referanslar ve belgeler
İlgili yasa ve mevzuat - ihtilafla ilişkili hukukî metinler

Decree Law no. 68/93

Decree Law no. 96/2013

Decree Law no. 72/2014

Referanslar - ihtilafla ilgili makale, kitap…

Baptista, Gualter, B. (2010). Bridging environmental conflicts with social metabolism. Forestry expansion and socioeconomic change. PhD Thesis. Faculdade de Ciências e Tecnologia. Universidade Nova de Lisboa. Lisboa.
[click to view]

Serra, R., Alavez-Vargas, M., Skulska, I., and Garcia Barrios, R. (2013). Academic-community collaborations: what kind of hybrid institutions for knowledge production and decisions on collective management?. 4th EMES Conference on Social Enterprise Research. Centre for Social Studies of the University of Coimbra; National Autonomous University of Mexico. Coimbra.

COELHO, Ricardo S. Arborisae as vossas terras: um estudo sobre o valor das florestas portuguesas. Faculdade de Economia do Porto: Economia do Meio Ambiente, Portugal,
[click to view]

Tavares, Alexandre ; Monteiro, Mário; Alavez-Vargas, Mayrén; Pato, R.L; Serra, Rita (2014), "Land use change and forest routing in a rural context: The relevance of the community-based management and planning framework. ", Applied Geography, 52, 153–171.
[click to view]

NETO, Margarida S. Propriedade, usos comunitários e sustentabilidade das comunidades camponesas Olhares historiográficos. Cescontextos, n. 1, Mar. 2013, p. 134-143. Atas do I Encontro Internacional de História Ambiental Lusófona. CES-Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Mar. 2013
[click to view]

MELO, Cristina J. A questão fácil dos baldios: não lhes tocar. In: AMORIM, Inês; BARCA, Stefania (org.). Propriedade e usos comunitários e sustentabilidade das economias camponesas. Olhares historiográficos. Cescontextos, n. 1, Mar. 2013, p. 21-82. Atas do I Encontro Internacional de História Ambiental Lusófona. CES-Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Mar. 2013.
[click to view]

BAPTISTA, Gualter, B. Bridging environmental conflicts with social metabolism. Florestry expansion and socioeconomic change. Universidade de Lisboa: Faculdade de Ciências e Tecnologia, Dissertação de Mestrado, Lisboa, Nov. 2010.
[click to view]

News Article. (2014). Salvador, João Miguel. Plataform for the Forest wants to revoke the "eucalyptus law". Visão Verde
[click to view]

Plataform for the Forest
[click to view]

Common Lands National Federation (BALADI)
[click to view]

NEW

News Article. CAMPO ABERTO. Aliança para acabar com as vagas recorrentes de fogos. Campo Aberto- Associação de Defesa do Ambiente. 20 jun. 2017.
[click to view]

NEW

News Article. GERALDES, Helena. Reforma das florestas aprovada em Conselho de Ministros. Wilder. 21 mar. 2017.
[click to view]

NEW

News Article. LUSA. Indústria papeleira considera discriminação do eucalipto inaceitável. RTP. 4 abr. 2016.
[click to view]

News Article. (2009). Correio da Manhã. Eucalipto ocupa 26% da floresta portuguesa. (Eucalyptus occupies 26% of the Portuguese forest). Correio da Manhã, Portugal
[click to view]

SERRA, R. (cord.) et al. SCRAM – Projeto: Crises, gestão de risco e novos arranjos sócio-ecológicos para florestas, Uma perspetiva dos estudos sobre Ciência e Tecnologia. CES-Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 2008.
[click to view]

NEW

News Article. EXPRESSO. Governo trava expansão da área de eucalipto. Expresso. 24 jan. 2016.
[click to view]

İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri

We don't eat paper!
[click to view]

Águas, Penamacor protests
[click to view]

Eucalyptus, Vila de Castanheira de Pêra-Portugal
[click to view]

Paper industry campaign
[click to view]

Environmentalists against massive eucalyptus plantation in the Portuguese forest
[click to view]

Aprovação da lei dos Baldios leva agricultores a temer pela profissão
[click to view]

Vila Real, Comissão de Baldios dá exemplo na ocupação de beneficiários RSI
[click to view]

MAIS DE 5000 AGRICULTORES EM PROTESTO CONTRA NOVAS IMPOSIÇÕES FISCAIS E "ROUBO DOS BALDIOS", Jornalista: Salomé Pinto; Imagem: Jorge Coutinho, 3 abril 2014.
[click to view]

Nova lei e Manifestação de Protesto em Lisboa (2014)
[click to view]

NEW

PAeM – Vídeo sobre os eucaliptos em Portugal
[click to view]

NEW

PAeM – Vídeo sobre os baldios em Portugal
[click to view]

Environmental groups accuse the government of supporting the destruction of Portuguese forest with new law.
[click to view]

BALDIOS EM PORTUGAL: DESAFIOS E POTENCIALIDADES PARA AS INSTITUIÇÕES E PARA AS COMUNIDADES EM TEMPOS DE CRISE

V Congreso Internacional de Agroecología y Agricultura Ecológica - Baldios em Portugal: desafios e potencialidades para as instituições e para as comunidades em tempos de crise. El lema de esta edición del Congreso es el de "Propuestas agroecológicas al industrialismo: recursos compartidos y respuestas colectivas". Dentro de las actividades del evento podremos conocer experiencias e investigaciones de interés a nivel gallego, estatal e internacional. Investigadora: Rita Serra (CES/UC), TV Universidade de Vigo.
[click to view]

Diğer yorumlar:Ana GPS koordinatı Portekiz Merkezi'nden alınmıştır. Sttrugles: Valpaços 41.614082 , -7.376963 Aboboreira 41.224581, -8.058879 Mértola 37.657414, -7.663875 Common users' sttrugles related to this subject: Parque Nacional Peneda Gerês 41.838844, -8.241559 and Lousã 40. 7, 21.18
Ek bilgiler
Katkıda bulunan:Rita Serra, Stefania Barca and Teresa Meira
Son güncelleme25/04/2018
İhtilaf no:1634
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.